Bij het invullen van de inkomstenbelasting (ib) voor je onderneming als eenmanszaak kun je te maken krijgen met een verschil van de winst- en verliesrekening en de winstberekening door afrondingsverschillen. Dit kan een verschil zijn van €1,- tot een aantal euro’s.

Bij het invullen van de inkomstenbelasting krijg je dan de volgende melding als je akkoord wil gaan met de fiscalewinstberekening van jouw bedrijf:

Het totaalbedrag bij ‘Winstberekening’ (€ 101) is niet gelijk aan het bedrag bij ‘Winstberekening volgens Winst-en-verliesrekening’ (€ 100).

Dit kan heel frustrerend zijn als je denkt dat de balans klopt en je alle bedragen goed hebt ingevuld.

Waar komen de verschillen in de balans vandaan?

De belasting werkt altijd met hele euro’s en niet met cijfers achter de komma. Je mag het altijd afronden in jouw voordeel. Er zijn 2 mogelijkheden om verschillen van een aantal euro’s te krijgen:

  • Een verschil door de ontvangen of betaalde BTW, aangezien de winstberekening berekend wordt op basis van kosten en inkomsten zonder BTW.
  • Een verschil door afronding in hele euro’s bij de bedragen die je invult in de inkomstenbelasting in de winst-en-verliesrekening, balans activa en passiva, privéonttrekkingen en -stortingen of andere posten.

Heb je meer dan €5,- verschil, dan zou ik zeker aanraden om eerst alles nog een goed te bereken en te kijken of je niet per ongeluk ergens een verkeerd bedrag hebt ingevuld. Het is altijd goed om de balans meerdere keer te controleren.

Afrondingsverschillen corrigeren in de winst-en-verliesrekening

Om de winstberekening kloppend te maken, moet je ergens iets gaan corrigeren. Na een aantal keer te zijn doorverbonden en een aantal uren in de wachtrij later heeft de belastingdienst mij verteld na uitleg waar ik dit verschil kan corrigeren.

Je mag afrondingsverschillen corrigeren in de volgende post:

Winst-en-verliesrekening > Buitengewonen baten en lasten > Overige buitengewone baten

In sommige gevallen moet je “overige buitengewone lasten” invullen, maar dit is afhankelijk van jouw situatie.

Als je de afrondingsverschillen via deze post corrigeert, kun je fiscalewinstberekening weer kloppend maken en akkoord gaan.

DISCLAIMER: De informatie op dit artikel heb ik zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar kan fouten bevatten en/of onvolledig zijn. Ik ben geen belastingadviseur en deel alleen de kennis die ik heb geleerd in de praktijk. Bel altijd met de belastingdienst als je vragen heb of overleg met jouw belastingadviseur.